Friday, May 11, 2007

Orang-orang yang didoakan malaikat


Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak", Maha Suci Allah. Sebenarnya (malaikat-malaikat itu), adalah hamba-hamba yang dimuliakan. mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahNya. Allah mengetahui segala sesuatu yang dihadapan mereka (malaikat) dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya. (Surah al-anbiyaa’ ayat 26-28)

Malaikat merupakan makhluk Allah yang taat dan patuh terhadap segala perintahNya .. Mereka juga telah lama diciptakan sebelum kewujudan Adam sebagai manusia yang pertama lagi... malah malaikat juga yang dipertanggungjawabkan oleh Allah swt mengambil tanah di bumi untuk dijadikan acuan kepada penciptaan Nabi Adam as.
Para malaikat tidak pernah membangkang atau melawan segala perintah Allah. Mereka makhluk yang diciptakan Allah swt daripada cahaya. Memandangkan mereka adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah swt…Mahukah kita jika kita ialah termasuk dalam kategori orang yang sentiasa didoakan oleh para malaikat? Tentunya mahu kan….? Antara golongan tersebut ialah :

1. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci.
2. Orang yang duduk menunggu solat.
3. Orang yang berada di sof hadapan dalam solat.
4. Orang yang menyambungkan sof solat (dia tidak membiarkan berlaku kekosongan di dalam sof solat).
5. Para malaikat mengucapkan ‘amin’ ketika seorang imam selesai membaca al-Fatihah.
6. Orang yang duduk di tempat solat setelah melakukan solat.
7. Orang yang melakukan solat subuh dan asar secara berjemaah.
8. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa pengetahuan orang yang didoakan.
9. Orang-orang yang berinfak.
10. Orang yang makan sahur.
11. Orang yang menjenguk orang sakit.
12. Seseorang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain.

No comments: