Thursday, April 19, 2007

Maklumat Mengenai Al-Quran  1. 30 juzuk.

  2. 114 surah, 87 surah yang diturunkan di Mekah dan 27 surah lagi di Madinah.
  3. 120 hizib (tempat berhenti membaca bagi mereka yang tidak mampu menghabiskan satu juzuk sehari).

  4. 6236 ayat keseluruhannya.

  5. Semua surah dimulakan dengan Basmalah melainkan surah at-Taubah, sementara dalam surah an-Naml mengandungi 2 Basmalah, iaitu ayat pertama dan ayat ke-20.

  6. 6 surah yang menggunakan nama anbiya’mseperti surah Hud, Ibrahim, Yunus, Yusuf, Muhammad dan Nuh.

  7. 5 surah yang dimulai dengan Alhamdulillah iaitu al-Fatihah, al-An’am, al-Kafi, Saba’, Fathir.

  8. 7 surah yang dimulai dengan Ha-Mim iaitu Ghofir, Fussilat, as-Syura, az-Zukhruf, ad-Dukhan, al-Jathiah dan al-Ahqaf.

  9. Surah yang dimulakan dengan tasbih dan disudahi dengan takbir ialah al-Isra’.

No comments: